2012 - NYE INQUESTS & 'THE REAL TRUTH'


Efter gennemgang af mere end 450.000 dokumenter, kunne Hillsborough Independent Panel 12. september 2012 offentliggøre den rapport om ulykken, som utallige familier, Liverpool-fans og generelle modstandere af justitsmord og tilhængere af retfærdighed, havde ventet på. Rapporten viste, ganske som det efterhånden havde stået klart i mere end 20 år, at politiet og myndighederne forsøgte at dække over deres fejl, og at uskyldige Liverpool-fans fejlagtigt havde fået skylden for 96 dødsfald. 
 Konstateringer i rapporten var mange, og flere af dem bekræftede de udsagn og formodninger der havde været. Vigtigst var det, at accidental death-dommen fra Taylors Rapport i 1990 blev dementeret, og ændret til unlawfully killed – altså at ingen Liverpool-fans overhovedet bar del i ansvaret for de utallige dødsfald. Der var manglende politikontrol og sikkerheden hos fans var i fare hele vejen rundt. Det kom her frem, at 41 af de i alt 96 døde kunne have været reddet og stadig i live, og at mange af disse var døde som resultat af at blive placeret på ryggen, fremfor i aflåst sideleje. 

Endvidere nåede rapporten frem til, at 164 vidneudsagn var blevet ændret, hvoraf de 116 var blevet ændret for at fjerne negativ omtale af South Yorkshire Police. Dette stemmer ikke helt overens med Politikorpsets egen udlægning om at redigere for at fjerne følelsesmæssig påvirkning. Tillige udførte South Yorkshire Police alkoholtests af ligene – sågar på børn – og kørte profilerne på de døde gennem politiets dataregister, for at kunne bruge det for at skubbe deres agenda. Det blev gjort på ordre fra føromtalte Popper, som også var manden bag den første inquest i 1990. Lige netop dette blev fremhævet af Phil Scraton i BBCs Hillsborough dokumentar som værende med til at give det endelige praj om hvilken vinkel politifolkene søgte at lægge på historien. 

I alt kunne der opsummeres syv punkter, indenfor hvilke der var tale om procedurer og håndtering som var enten mangelfuld, forsømmende eller direkte strafbar. Den indeholdt desuden en betratelig kritik af den oprindelige beslutning om at afskære vidneudsagn efter 15:15, samt det faktum at det tog otte år før offentligheden blev oplyst om de ændrede vidneudsagn fra politifolk. Sidst men ikke mindst blev også MacKenzie og The S*ns udsagn endegyldigt totalt dementeret, på baggrund af den store mængde bevis i form af CCTV, vidneudsagn og fotodokumentation fra dagen. 
 Rapporten førte til officielle undskyldninger fra regeringen og daværende Premierminister David Cameron og fra Labour-frontmand Ed Miliband, hvis parti var det ledende i Storbritannien under Stuart-Smiths fejlagtige inquest fra 1998. Sheffield Wednesday var også ude og sige undskyld, og påtage sig deres del af ansvaret, mens South Yorkshire Police og tidligere chefredaktør fra The S*n, Kelvin McKenzie også var ude og undskylde her. Sidstnævnte for døve ører… 

Den 21. december 2012 bekræftede den britiske højesteret, at de originale inquests fra 1991 var ugyldige, og at disse skulle foretages på ny. Dette blev modtaget med glædestårer, og lettelse bland familierne, og blandt de fejrende var føromtalte Anne Williams. På dette tidspunkt var hendes kræftsygdom så fremskreden, at hun vidste hun ikke ville leve til at se afgørelserne på disse inquests. Hun gik bort tre dage efter 24 året for Hillsborough, 18. april 2013. 

De nye inquests blev påbegyndt i marts 2014, i Birchwood, Warrington.